Apis (Apis melifera)

Apis to rodzaj owadów z rodziny pszczołowatych. Obejmuje on cztery gatunki pszczół oraz kilkadziesiąt podgatunków. Owady te żyją w zorganizowanych i bardzo zaawansowanych społecznie grupach, w których istnieje współpraca oraz ścisły podział obowiązków. Pszczoły komunikują się między sobą za pomocą feromonów, a także tańców i sygnałów dźwiękowych.
Indeks nazw polskich - rodzaj Apis
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź