Apogonowate (Apogonidae)

Do rodziny apogonowatych (Apogonidae) zalicza się 207 gatunki żyjące w wodach morskich, słodkich oraz brakicznych. Pierwsze skamieniałości pochodzą z trzeciorzędu z epoki eocenu. Występują na Oceanie Spokojnym. Atlantyckim oraz Indyjskim.

Płetwy grzbietowe  u przedstawicieli tej rodziny są rozdzielone, pierwsza z nich składa się od 6 do 8 promieni twardych oraz a druga od 8 do 14 promieni miękkich. Łuski w większości przypadków są ktneoidalne, niektóre rodzaje ryb posiadają łuski cykloidalne. Samce opiekują się potomstwem, a zagrożone potomstwo chroni się wpływając do ich pysków. Większość gatunków prowadzi nocny tryb życia, właśnie o tej porze polują na zooplankton oraz małe bentosowe bezkręgowce. Osiągają maksymalnie 20 cm długości, jednak najczęściej ich ciało nie przekracza 10 cm. Są popularnymi mieszkańcami akwariów morskich na całym świecie.
Indeks nazw polskich - rodzina Apogonowate
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź