Arhynchobdellida

Rząd ten należy do podgromady pijawki (Hirudinea), gromady siodełkowce (Clitellata), typu pierścienice (Annelida), podkrólestwa tkankowce właściwe (Eumetazoa) oraz do królestwa zwierzęta (Animalia). Reprezentowany jest przez dwa podrzędy.
Indeks nazw polskich - rząd Arhynchobdellida
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź