Bąk brązowy (Tabanus sudeticus)

Bąk brązowy, fot. shutterstock
Bąk brązowy jest owadem zamieszkującym Palearktykę, jest pospolity niemal na całym obszarze Europy i Azji.
  1. Budowa
  2. Biologia
  3. Systematyka
  4. Galeria zdjęć

Budowa

Bąk brązowy należy do rodziny bąkowate (Tabanidae). Jest masywną muchówką, o krępej budowie ciała i stosunkowo dużej głowie. Na głowie znajduje się jedna para dużych, rozciągniętych na boki, nagich, bez pasów oczu złożonych. Oczy są czarno brązowej barwy, z miedzianym połyskiem. Czułki są grube oraz krótkie. Występuje jedna para przezroczystych skrzydeł. Druga para skrzydeł jest zredukowana. Barwa ciała jest brązowa. Na środku tergitów występują białawe trójkąty, skierowane do przodu, natomiast po bokach usytuowane są ciemnobrązowe pierścienie. Występuje dymorfizm płciowy. Samice od samców można rozróżnić na podstawie odmienności w budowie oczu. U samców oczy stykają się ze sobą, a u samic oczy są rozdzielone. Gatunkiem podobnym do bąka brązowego jest bąk bydlęcy (Tabanus bovinus), rozróżniany między innymi po zielonych, a nie brązowych oczach.
Czy wiesz, że...Bąk brązowy jest jedną z najcięższych muchówek (Diptera) w Europie i największym członkiem rodziny bąkowatych (Tabanidae). Opisał go Philipp Christoph Zeller w 1842 roku.

Biologia

Bąka brązowego spotkać można głównie na łąkach, pastwiskach i polanach śródleśnych. Częściej występuje ma terenach wilgotnych i podmokłych. Najczęstszym środowiskiem występowania larwtorfowiska i podmokłe zarośla. Bąk brazowy prowadzi dzienny tryb życia. Postacie dorosłe latają od czerwca do sierpnia, ze szczytem aktywności w lipcu. Występuje u niego przeobrażenie zupełne. Samica składa wydłużone jaja na częściach roślin. Białe jaja składane są w pakietach. Larwy po wykluciu żyją na powierzchni ziemi. Larwy są wszystkożerne (żywią się gnijącymi częściami roślin oraz bezkręgowcami). Samce żywią się wyłącznie sokami roślinnymi, natomiast samice pożywiają się krwią zwierząt gospodarskich (koni, krów) oraz jeleni. Rzadko atakują ludzi.

Bibliografia

  1. “https://influentialpoints.com”; data dostępu: 2019-11-04
  2. “http://www.soortenbank.nl”; data dostępu: 2019-11-04
  3. “https://www.discoverlife.org”; data dostępu: 2019-11-04
Bąk brązowy, fot. shutterstock Bąk brązowy, fot. shutterstock

Galeria zdjęć

Bąk brązowy, fot. shutterstockBąk brązowy, fot. shutterstock
Bąk brązowy, fot. shutterstock

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Gromada:Owady
Rząd:Muchówki
Rodzina:Bąkowate
Rodzaj:Bąk
Indeks nazw polskich - gromada Owady
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź