Bernikla hawajska (Branta sandvicensis)

Nazywany/a też: gęś hawajska

Bernikla hawajska, fot. shutterstock
Bernikla hawajska należy do rodziny kaczkowate (Anatidae). Jest ptakiem charakterystycznym, trudnym do pomylenia. Ubarwienie ciała w żółtawo brązowo szarej tonacji. Podbrzusze białe. Głowa jest czarna. Szyja posiada ciemne bruzdy. Tył szyi jest czarny. Na szyi występuje wąska czarna obroża. Dziób i nogi są czarne. Tęczówka oczna jest ciemna. Policzki są żółto jasnobrązowe. Dymorfizm płciowy nie jest widoczny. Samce są nieco większe od samic.
  1. Występowanie
  2. Biotop
  3. Lęgi
  4. Pokarm
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Występowanie

Bernikla hawajska jest endemitem Hawajów. Na podstawie danych kopalnych wiemy, że dawniej gatunek ten zamieszkiwał większość wysp archipelagu. Obecnie występuje na wyspach: Kaua'i, Maui i Hawai'i. Od połowy XX w. prowadzone są intensywne działania ochronne dla tego gatunku, polegające m.in. na restytucji i reintrodukcji ptaków na wyspy, na których dawniej występowały.
Czy wiesz, że...Bernikla hawajska jest oficjalnym symbolem stanu Hawaje.

Biotop

Bernikla hawajska występuje na obszarach otwartych: zbocza wulkaniczne, tereny skaliste i obszary trawiaste. Jest gatunkiem osiadłym. Prowadzi naziemny tryb życia. Na liście IUCN ma status gatunku narażonego na wyginięcie (kategoria VU). Wpisana jest do konwencji CITES (załącznik I). Do spadku jej liczebności doprowadziło drapieżnictwo ze strony zawleczonych gatunków (mangust, kotów, psów, świń, szczurów) oraz intensyfikacja rolnictwa i kłusownictwo.

Lęgi

Bernikla hawajska przystępuje do rozrodu od sierpnia do kwietnia. Gnieździ się w ukryciu roślinności, na ziemi, w płytkim dołku wyłożonym roślinnością i puchem. Jaja składane są od października do stycznia. Samica składa 3-4 jaj. Czas wysiadywania jaj wynosi 29-32 dni. Wysiadywaniem jaj zajmuje się samica, w tym czasie samiec strzeże gniazda. Młode pozostają przy rodzicach do roku. Dojrzałość płciową osiągają między drugim a trzecim rokiem życia.

Pokarm

Bernikla hawajska jest roślinożerna. W jej diecie znaleźć można między innymi nasiona trawy, ziół, owoce, liście, kwiaty.

Bibliografia

  1. “http://www.oiseaux-birds.com”; data dostępu: 2019-07-07
  2. “http://www.avibirds.com”; data dostępu: 2019-07-07
  3. “https://www.iucnredlist.org”; data dostępu: 2019-07-07
  4. “https://cites.org”; data dostępu: 2019-07-07
Bernikla hawajska, fot. shutterstock Bernikla hawajska, fot. shutterstock

Galeria zdjęć

Bernikla hawajska, fot. shutterstock
Bernikla hawajska, fot. shutterstock

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Ptaki
Rodzina:Kaczkowate
Rodzaj:Branta
Indeks nazw polskich - gromada Ptaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź