Błotniak łąkowy (Circus pygargus)

Nazywany/a też: błotniak popielaty

Błotniak łąkowy. By Cks3976 (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Błotniak łąkowy to ptak drapieżny wielkości gawrona (Corvus frugilegus). W kraju jest nielicznym wędrownym gatunkiem lęgowym. Ma status zagrożenia najmniejszej troski (kategoria LC na liście IUCN).
  1. Wygląd
  2. Występowanie
  3. Biotop
  4. Lęgi
  5. Pokarm
  6. Systematyka
  7. Galeria zdjęć

Wygląd

Tęczówka oczna błotniaka łąkowego jest żółta. Dziób mały, ciemny, haczykowaty. Woskówka żółta. Sylwetka smukła. Skrzydła bardzo długie i wąskie. Ogon długi, wąski. Nogi żółte, z czarnymi szponami. Dymorfizm płciowy jest dobrze widoczny. Wierzch u samca niebieskawy, spód biały, rdzawo kreskowany. Końce skrzydeł czarne. Na skrzydłach czarne paski drugorzędowe. Na pokrywach podskrzydłowych rdzawe kreskowanie. Samica jest większa od samca. Podobna do samic błotniaka zbożowego oraz stepowego. Pokrywy uszne brązowe. Brew oraz pasek policzkowe białe. Wierzch brunatnoszary. Spód kremowy, brązowo kreskowany. Na skrzydłach ciemna linia. Osobnik młodociane rudawe. Spód ciała jednolity.
Czy wiesz, że...Swoje ofiary lokalizuje za pomocą słuchu i wzroku.

Występowanie

Błotniak łąkowy występuje w Eurazji: od Europy Zachodniej, przez środkową i południową, po Góry Ałtaj w Azji Centralnej. Po sezonie rozrodczym migruje do Afryki (z wyłączeniem obszarów pustynnych i lasów tropikalnych) oraz do Pakistanu i Indii.

Biotop

Błotniak łąkowy zamieszkuje wilgotne tereny otwarte: doliny rzeczne, obszary zalewowe, bagna, podmokłe łąki. Obecnie coraz częściej na miejsca gniazdowania wybiera pola uprawne.

Lęgi

Błotniak łąkowy to gatunek głównie monogamiczny, rzadziej poligamiczny. Gnieździ na ziemi, pośród roślinności. Gniazdo zbudowane jest z gałęzi, pokryte trawą. Przystępuje do jednego lęgu w roku. Samica składa 4-5 jaj. Czas wysiadywania (przez samicę) wynosi od 27 do 40 dni. W tym czasie samiec dostarcza jej pożywienie. Młode uzyskują zdolność latania po 42 dniach. Opieką nad młodymi zajmują się oboje rodzice. Dojrzałość płciową osiąga w drugim bądź w trzecim roku życia.

Pokarm

W diecie błotniaka łąkowego znaleźć można zarówno zwierzęta kręgowe (drobne ssaki, ptaki, gady, płazy) jak również bezkręgowe (owady). Pokarm zdobywa w locie oraz na ziemi.
Błotniak łąkowy. By Cks3976 (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons Błotniak łąkowy. By Cks3976 (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Galeria zdjęć

Błotniak łąkowy. By Cks3976 (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By https://www.flickr.com/photos/francesco_veronesi/ [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Ptaki
Rodzaj: Circus
Indeks nazw polskich - gromada Ptaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Pasaż zakupowy