Błotniarka moczarowa (Galba truncatula)

By Francisco Welter Schultes, modified by Michal Maňas (User:snek01) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
Błotniarka moczarowa zamieszkuje część półkuli północnej o ciepłym, umiarkowanym i chłodnym klimacie. Jest licznie występującym ślimakiem wodnym.
  1. Budowa
  2. Biologia
  3. Systematyka
  4. Galeria zdjęć

Budowa

Ciało błotniarki moczarowej składa się z głowy, worka trzewiowego, nogi i fałdu płaszczowego. Głowa jest duża. Występuje jedna para niewciągalnych, trójkątnych czułek. Oczy są małe, znajdują się w pobliżu czułków, przy ich podstawie. Otwór gębowy usadowiony jest w spodniej części głowy, wyposażony jest w tarkę. Worek trzewiowy okryty jest płaszczem. Przód nogi jest prosto ścięty. Muszla jest w kształcie stożka, spiralnie skręcona. Na muszli znajduje się do 5,5 skrętów. Barwa muszli i długość ciała zmienne. Kolor muszli od jasnej do ciemnobrązowej. Gatunkiem podobnym jest błotniarka pospolita (Stagnicola palustris).
Czy wiesz, że...Błotniarka moczarowa jest żywicielem pośrednim przywry motylicy wątrobowej (Fasciola hepatica).

Biologia

Błotniarka moczarowa jest słodkowodna. Zamieszkuje stałe zbiorniki wodne: jeziora, mokradła, rowy melioracyjne oraz kanały, rzeki i rozlewiska. Żyje także na mulistych brzegach i roślinności przybrzeżnej. W większej liczebności spotykana w niewielkich zbiornikach wodnych niż w wodzie płynącej. Preferuje wodę twardą, w wodzie z niską zawartością rozpuszczonych soli może nie przystępować do rozrodu. Toleruje niską jakość wody. Chętnie kolonizuje nowe zbiorniki wodne. Nie posiada wieczka (epifragmy). Gdy zbiornik wysycha przeciska się ujściem muszli do wilgotnego dna. Oddycha powietrzem atmosferycznym. Zimuje w wodzie lub na lądzie. Do rozrodu przystępuje na wiosnę. Składa jaja w kokonach na dnie, na wilgotną glebę i pośród liści. W jednym kokonie znajduje się do 15 jaj. Kokony mierzą ok. 4 mm. Rozwój trwa do około trzech tygodni. Wylęg odbywa się w lecie. Dojrzałość płciową osiąga między wrześniem a październikiem, przy długości muszli 4-5 mm. Po osiągnięciu dojrzałości składa jaja, z których po przezimowaniu wykluje się na wiosnę nowe pokolenie. W ciągu roku mogą wystąpić dwa-trzy pokolenia. Żyje do dwóch lat. Według IUCN ma status zagrożenia najmniejszej troski (kategoria LC). Żywi się martwą materią organiczną, glonami, pyłkiem roślinnym, oraz zmacerowanymi tkankami makrofitów.
Błotniarka moczarowa By Francisco Welter Schultes, modified by Michal Maňas (User:snek01) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

Galeria zdjęć

Błotniarka moczarowa

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Gromada:Ślimaki
Rodzaj:Galba
Indeks nazw polskich - gromada Ślimaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź