Butlogłów północny (Hyperoodon ampullatus)

Nazywany/a też: dogling,, wal butelkonosy, wal butelkonosy północny

Cephas, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Butlogów północny należy do rodziny zyfiowate (Ziphiidae). Czoło jest silnie wypukłe, u dorosłych jasnoszare lub białawe. Szczęki są wydłużone w dziób. Nad oczami leży otwór nosowy. Ciało jest cylindryczne. Ubarwienie ciała ciemnoszare do brązowawo zielonego. Spód ciała jest jaśniejszy. Mogą występować białe plamy i blizny. Płetwy piersiowe są niewielkie, tępo zakończone. Płetwa grzbietowa jest mała, zakrzywiona i leży w 2/3 ciała. Płetwa ogonowa pozioma. Samce są większe od samic. U samców na żuchwie widoczna jest jedna lub dwie pary małych zębów. Młode osobniki są ciemniejsze.
  1. Występowanie
  2. Tryb życia
  3. Odżywianie
  4. Rozmnażanie i rozwój
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Występowanie

Butlogów północny występuje w północnym Oceanie Atlantyckim. Jego zasięg występowania na północy sięga wód Grenlandii i lodu Arktyki. Najdalej na południu obserwowany jest w pobliżu Wysp Zielonego Przylądka we wschodniej części i u wybrzeży północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych na zachodzie. Sporadycznie wpływa na wody Morza Śródziemnego i Bałtyku.
Czy wiesz, że...Butlogów północny nurkuje zwykle od 10 do do 60 minut.

Tryb życia

Butlogłów północny zamieszkuje arktyczne, chłodne oraz umiarkowane wody oceaniczne. Spotykany jest głównie w głębokich wodach na skraju szelfu kontynentalnego i w pobliżu rowów oceanicznych o głębokościach zwykle przekraczających 1000 m. Sporadycznie obserwowany jest w płytkich zatokach i wśród arktycznej kry lodowej. Gatunek towarzyski, przebywa w grupach liczących od 4 do 20 osobników). Wpisany do konwencji CITES (załącznik I).

Odżywianie

Butlogów północny żywi się głowonogami, rybami. Żeruje głównie na dnie.

Rozmnażanie i rozwój

Ciąża butlogłowa północnego trwa 12 miesięcy. Samica rodzi zwykle jedno młode, które po urodzeniu mierzy do 3,5 metra i waży 300 kg. Młode przychodzi na świat między kwietniem a sierpniem. Potomek do roku pozostaje przy samicy. Butlogów północny osiąga dojrzałość między 7 a 11 rokiem życia.

Bibliografia

  1. “https://marinebio.org”; data dostępu: 2020-11-02
  2. “https://www.fisheries.noaa.gov”; data dostępu: 2020-11-02
  3. “http://www.fao.org”; data dostępu: 2020-11-02
  4. “https://www.iucnredlist.org”; data dostępu: 2020-11-02
Butlogłów północny, fot. shutterstock Cephas, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Galeria zdjęć

Butlogłów północny, fot. shutterstock
Butlogłówy północne, fot. shutterstock

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Ssaki
Rząd:Walenie
Rodzina:Zyfiowate
Indeks nazw polskich - gromada Ssaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź