Caprimulgus

Rodzaj zaliczany do podrodziny lelki (Caprimulginae), rodziny lelkowate (Caprimulgidae), rzędu lelkowe (Caprimulgiformes) oraz do nadrzędu Caprimulgimorphae.
Indeks nazw polskich - rodzaj Caprimulgus
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź