Cereopsis

Rodzaj należący do plemienia Cereopseini, podrodziny gęsi (Anserinae), oraz do rodziny kaczkowate (Anatidae). Obejmuje on tylko jeden gatunek ptaka - Kapodziób (Cereopsis novaehollandiae).
Indeks nazw polskich - rodzaj Cereopsis
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź