Chełbia modra (Aurelia aurita)

Chełbia modra, fot. shutterstock
Chełbia modra uważana jest jako gatunek kosmopolityczny występujący w niemal wszystkich wodach słonych świata z wyjątkiem wód arktycznych. Na półkuli północnej zasięg gatunku sięga dalej na północ (ok. 70ºN) niż na południowej na południe (ok. 40ºS). Współczesne analizy morfologiczne i molekularne sugerują większe zróżnicowanie gatunkowe w rodzaju Aurelia niż dotychczas uważano. Prawdopodobnie zasięg występowania gatunku chełbi modrej występującego w Bałtyku obejmuje zasięgiem wyłącznie północny Atlantyk.
  1. Budowa
  2. Biologia
  3. Systematyka
  4. Galeria zdjęć

Budowa

Chełbia modra należy do gromady krążkopławy (Scyphozoa). Meduza ma talerzowany kształt. Typowe meduzy cechuje symetria czteropromienista. Jej ciało jest przejrzyste, z czterema podkowiastymi, różowymi (u samic) lub białymi (u samców) gonadami. Na brzegu tarczy występują liczne, krótkie, bez parzydełek ramiona. Posiada cztery płaty gębowe. Polipy są niewielkie, osiągają do kilku milimetrów.
Czy wiesz, że...Chełbia modra jest jednym z dwóch gatunków krążkopławów występujących w Bałtyku.

Biologia

Chełbia modra występuje głównie w górnej warstwie wód słonych. Najczęściej spotykana jest w wodach przybrzeżnych, zatokach i w pobliżu ujścia rzek. Występuje u niej przemiana pokoleń, składająca się ze stadium polipa (gdzie zachodzi rozmnażanie bezpłciowe) i stadium meduzy (rozmnażanie płciowe). Późną zimą lub na wiosnę polip zaczyna się dzielić. Osiadły scyfopolip rozmnaża się przez strobilizacje (rozmnażanie bezpłciowe), w wyniku której wytwarzają się efiry (młode meduzy). Młode meduzy dojrzewają i następnie rozmnażają się płciowo (przy średnicy ciała 12-20 cm). Rozmnażanie płciowe odbywa się na jesień. Osobniki żeńskie wytwarzają komórki jajowe. Osobniki męskie produkują plemniki. Po zapłodnieniu tworzy się larwa (planula), która osiada na dnie. Z planuli powstaje polip. Cykl rozmnażania rozpoczyna się od nowa. Chełbia modra żywi się planktonem (mięczakami, skorupiakami, okrzemkami). Zimuje w stadium polipa.

Bibliografia

  1. “https://marinebio.org”; data dostępu: 2020-04-27
  2. “https://www.marlin.ac.uk”; data dostępu: 2020-04-27
  3. Michalski G., Anders D. ; “Odchylenia od typowej czteropromienistej symetrii ciała u meduz chełbi modrej Aurelia aurita.”; Przegląd Przyrodniczy XXV, 1, 72-78 ; 2014
Chełbia modra, fot. shutterstock Chełbia modra, fot. shutterstock

Galeria zdjęć

Chełbia modra, fot. shutterstockChełbia modra w zbliżeniu, fot. shutterstock
Chełbie modre, fot. shutterstock

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Rodzina:Ulmaridae
Rodzaj:Aurelia
Indeks nazw polskich - gromada Krążkopławy
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Pasaż zakupowy