Cytrynka czarnolica (Geothlypis trichas)

Źródło: Corel Stock Photo
Ptaki te posiadają oliwkowo-żółte upierzenie. Samce są ciemniejsze i bardziej kolorowe, niż samice. Charakterystyczną cechą samca cytrynki czarnolicej jest, zgodnie z nazwą gatunkową, szeroki czarny pas biegnący ponad dziobem i przechodzący na boki głowy. Jego czarne policzki odcinają się wyraźnie od żółtego gardła. Drobny biały pas oddziela czarne pióra na głowie od reszty upierzenia o oliwkowo-szarej barwie. Samica o oliwko-żółtym upierzeniu całego ciała posiada, tak jak samiec, żółte gardło. Tęczówki są ciemne, dziób - ciemny, nogi - jasne.
  1. Występowanie
  2. Środowisko życia
  3. Lęgi
  4. Pokarm
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Występowanie

Zasięg występowania tego gatunku obejmuje Amerykę Północną. Na zimę populacje zamieszkujące północną część kontynentu przemieszczają się na południe. Docierają do Ameryki Centralnej, zimują także na wyspach m.in. na Wielkich Antylach.
Czy wiesz, że...
  • Różnice w wyglądzie między samcem a samicą danego gatunku nazywamy dymorfizmem płciowym.
  • Naukowcy badający zachowania godowe tych ptaków wykazali, że wśród samic tego gatunku istnieje preferencja do wyboru partnera o wydatniejszym czarnym pasie zdobiącym głowę. Choć na pierwszy rzut oka podobne, samce okazały się różnić między sobą pożądaną cechą. Czarne pióra zdobią u niektórych samców nawet dwukrotnie większą powierzchnię czoła i policzków, niż u pozostałych.

Środowisko życia

Preferują otwarte tereny. Można je spotkać wśród przybrzeżnych zarośli, na rozległych łąkach i podmokłych obszarach, na skraju lasu, a także na obszarach zdominowanych przez rolnictwo.

Lęgi

Gniazdo cytrynki czarnolicej znajduje się zwykle na ziemi, dobrze ukryte wśród trzcin i traw. Zbudowane jest z roślinnych szczątków – traw, liści, gałązek etc. Samica składa około pięciu jaj. Wysiaduje je sama, a samiec przynosi jej pożywienie. Wylęgłym potomstwem opiekują się oboje rodzice. Potomstwo tych niewielkich ptaków dorasta bardzo szybko, a dorosłej parze udaje się często odchować dwa lęgi jednego roku.

Pokarm

Cytrynki czarnolice są owadożerne. Pokarmu poszukują wśród roślinności lub łowią owady w locie. Niewielkim uzupełnieniem ich diety bywają nasiona.
Cytrynka czarnolica, Geothlypis trichas, Common Yellowthroat Źródło: Corel Stock Photo

Galeria zdjęć

Cytrynka czarnolica, Geothlypis trichas, Common Yellowthroat

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Ptaki
Rząd:Wróblowe
Rodzina:Lasówki
Rodzaj:Geothlypis
Indeks nazw polskich - gromada Ptaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź