Daniel (Dama dama)

Nazywany/a też: daniel zwyczajny

Długość ciała daniela wynosi 130 -180 cm, wysokość w kłębie 85 -110 cm, długość ogona 15-25 cm, waga samic to 30 -50 kg, samców -65 -100 kg. Samce są większe od samic. Samce po drugim roku życia, w okresie od sierpnia do kwietnia noszą poroże - łopatowate, dłoniasto rozgałęzione, z licznymi odnogami. Ubarwienie jest zmienne, latem najczęściej rudobrązowe z białymi plamkami na grzbiecie, zimą szarobrązowe bez plam. Strona brzuszna ma barwę białą, wzdłuż kręgosłupa ciągnie się ciemna smuga, ogon z wierzchu jest czarny, od spodu biały. Na pośladkach widać jasną plamę czarno obrzeżoną. Nierzadko spotyka się osobniki albinotyczne lub melanotyczne.
  1. Występowanie
  2. Tryb życia
  3. Odżywianie
  4. Rozmnażanie i rozwój
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Występowanie

Większość współcześnie żyjących populacji daniela żyje poza jego pierwotnym zasięgiem, który obejmował kraje śródziemnomorskie i Bliski Wschód. Gatunek ten został introdukowany w Europie Północnej w XI w. Obecnie żyje w prawie całej Europie, a także Afryce Południowej, Australii, Nowej Zelandii, Argentynie. W Polsce występuje nielicznie. Bywa hodowany w parkach.

Tryb życia

W związku z dużymi zdolnościami przystosowawczymi daniel żyje w różnych środowiskach. Najczęściej wybiera stare lasy mieszane z dużą ilością otwartych przestrzeni. Zimą tworzy stada złożone z osobników obu płci. Stare samce żyją na ogół samotnie lub zbierają się w niewielkie grupy.

Odżywianie

Daniel żeruje głównie od późnego popołudnia do świtu. Jego pożywienie stanowią rośliny zielne, młode pędy, pąki oraz liście drzew i krzewów, kora, mchy i porosty. Żeruje też na polach uprawnych.

Rozmnażanie i rozwój

Ruja u daniela  trwa od końca października do końca listopada. Samce staczają walki. Jeśli uda im się odpędzić rywali tworzą z samic stadka, którymi się opiekują. Po ciąży trwającej 7 - 8 miesięcy, w czerwcu lub lipcu, samica rodzi 1 (rzadziej 2 -3) młode, które karmi mlekiem do następnej rui. Pierwsze zawiązki poroża pojawiają się u samców już w 7 - 8 miesiącu życia. Samice osiągają dojrzałość płciową po 2 latach. Daniel dożywa wieku 25 lat.
Daniel,Dama dama,Fallow Deer

Galeria zdjęć

Daniel,Dama dama,Fallow DeerDaniel,Dama dama,Fallow Deer
Daniel,Dama dama,Fallow Deer

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Ssaki
Rodzina:Jeleniowate
Rodzaj:Dama
Gatunek:Daniel
Indeks nazw polskich - gromada Ssaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź