Garbikowate (Pomacentridae)

Rodzina diademkowatych (Pseudochromidae)  skupia gatunki o typowej dla ryb okoniokształtnych budowie. Jej przedstawiciele zamieszkują Ocean spokojny oraz Indyjski.

Do rodziny tej należą ryby o dość krótkim ciele, które jest przeważnie bocznie spłaszczone.Najwięksi przedstawiciele osiągają do 35 cm długości. Są to ryby bardzo ruchliwe i różnorodnie ubarwione, a ich ubarwienie zmienia się z wiekiem. Wiele gatunków z tej rodziny staje się bardzo terytorialne i agresywne po osiągnięciu dojrzałości płciowej. Zaliczamy je zarówno do roślinożerców, wszystkożerców i planktonożerców. Samice składają ikrę demersalną, która jest następnie strzeżona przez samce.

Do rodziny garbikowatych nalezą gatunki z rodzaju Amphiprion sp. (błazenki), które żyją w symbiozie z ukwiałami. Ukwiały morskie poprzez komórki zwane nematocydami wydzielają substancje parzące, na które odporne są błazenki. W ten sposób ryby otrzymują bezpieczne schronienie w przed drapieżnikami, a ukwiały otrzymują resztki zjadanego przez błazenki pożywienia. Zależność ta nie jest konieczna dla żadnej ze stron, jednak przynosi im obopólnie korzyści. Inną cechą charakterystyczną dla błazenków jest ich zdolność do zmiany płci. Wszystkie błazenki rodzą się jako samce i dopiero w pewnych warunkach np. gdy brakuje samicy w stadzie zmieniają one płeć. Żyją w małych grupach oraz samotnie, ale najczęściej występują w parach. Zwykle zasiedlają jeden ukwiał, który staje się dla nich „domem” i nie dopuszczają w jego pobliże innych ryb. Gatunki należące do tej rodziny bardzo chętnie są hodowane w akwariach morskich na całym świecie.
Indeks nazw polskich - rodzina Garbikowate
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź