Gęś łabędzionosa (Anser cygnoid)

Nazywany/a też: gęś łabędziowa, gęś chińska, gęś garbonosa, gęś gwinejska, gęś trąbiąca, suchonos

Zdjęcie - chukffhk@webnet24.pl/Konkurs Zdjęcie Miesiąca - ekologia.pl
Gęś łabędzionosa jest gatunkiem narażonym na wyginięcie (kategoria VU na liście IUCN ). Największym zagrożeniem dla opisywanej gęsi, doprowadzającym do bardzo dużego spadku liczebności populacji, jest utrata siedlisk. W naturze rzadki ptak wędrowny. Jest również ptakiem utrzymywanym w hodowlach, stąd można wyróżnić kilka odmian różniących się zarówno wyglądem jaki i kolorem. Wykazuje zachowania agresywne podczas lęgów. Po okresie godowym tworzy małe stada.
  1. Wygląd
  2. Biotop
  3. Lęgi
  4. Pokarm
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Wygląd

Jest to duży ptak wodny. Tęczówka oczna ciemna. Dziób ciemny, średniej długości. Na nasadzie dzioba biała obwódka. U niektórych na dziobie czarna narośl. Ciemię, czoło, brew oraz obszar do paska ocznego brązowe. Policzki jasne. Szyja dosyć długa, kremowa z przodu i po bokach, z brązowym tyłem sięgającym do karku. Wierzch ciemno brązowy. Na pokrywach skrzydeł białe brzegi. Spód ciała również brązowy choć nieco jaśniejszy. Dosyć krępa sylwetka. Biały kuper oraz podbrzusze. Ogon krótki. Nogi pomarańczowe, długie, mocne. Dymorfizm nieznaczny, samice są nieco mniejsze od samców. U odmian hodowlanych dziób jest pomarańczowy. {Występowanie Dzikie populacje zamieszkują południowo-wschodnią Rosję, Mongolię i północne Chiny. Zimuje we wschodnich Chinach. Potomkowie udomowionych gęsi łabędzionosych znajdują się w wielu hodowlach w całej Azji.
Czy wiesz, że...Gęś łabędzionosa, wraz z gęgawą, dały początek wielu odmianom gęsi hodowlanych.

Biotop

Zamieszkuje otwarte stepy, łąki i tereny uprawne. Związana jest z terenami podmokłymi w pobliżu rzek.

Lęgi

Gatunek monogamiczny. Gniazduje w mniejszych, rozproszonych grupach lub pojedynczo. Gnieździ się na ziemi, w sąsiedztwie wody. Gniazdo zbudowane materiałów roślinnych (gałęzi, trawy, trzcin). Wyścielone jest piórami puchowymi. Lęgi rozpoczyna w maju. Samica składa średnio 6 (od 3 do 9) białych jaj. Czas wysiadywania wynosi niecały miesiąc. Dojrzałość płciową osiąga w drugim bądź w trzecim roku życia.

Pokarm

Ptak ten jest głównie roślinożerny. Żywi się zielonymi częściami roślin, trawą. Pokarm zdobywa na lądzie.
Gęś łabędzionosa Zdjęcie - chukffhk@webnet24.pl/Konkurs Zdjęcie Miesiąca - ekologia.pl

Galeria zdjęć

Gęś łabędzionosa
Gęś łabędzionos

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Ptaki
Rodzina:Kaczkowate
Rodzaj:Anser
Indeks nazw polskich - gromada Ptaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Pasaż zakupowy