Hirudo

Rodzaj zaliczany jest do rodziny pijawkowate (Hirudinidae), rzędu Arhynchobdellida, podgromady pijawki (Hirudinea), gromady siodełkowce (Clitellata), typu pierścienice (Annelida), podkrólestwa tkankowce właściwe (Eumetazoa) oraz do królestwa zwierzęta (Animalia).
Indeks nazw polskich - rodzaj Hirudo
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź