Lithodes

Rodzaj zaliczany jest do rodziny krabonowate (Lithodidae), nadrodziny krabony (Lithodoidea), infrarzędu miękkoodwłokowce (Anomura), podrzędu Pleocyemata, rzędu dziesięcionogi (Decapoda), nadrzędu raki właściwe (Eucarida), podgromady pancerzowce właściwe (Eumalacostraca), gromady pancerzowce (Malacostraca) oraz do podtypu skorupiaki (Crustacea). Reprezentowany jest przez kilkadziesiąt gatunków.
Indeks nazw polskich - rodzaj Lithodes
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź