Iphiclides

Rodzaj zaliczany do plemienia Leptocircini, podrodziny Papilioninae, rodziny paziowate (Papilionidae). Reprezentowany jest przez trzy gatunki motyli: Iphiclides podalirius, Iphiclides podalirinus oraz Iphiclides feisthamelii (przez niektórych badaczy przypisywany jest do rangi podgatunku).
Indeks nazw polskich - rodzaj Iphiclides
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź