Jednorożkowate (Monacanthidae)

Do rodziny jednorożkowatych (Monacanthidae) należy 95 gatunków zasiedlających wyłącznie wody morskie. Pierwsze skamieniałości pochodzą z trzeciorzędu z epoki pliocenu. Występują na Oceanie Spokojnym, Atlantyckim oraz Indyjskim.

Najczęściej posiadają dwie płetwy grzbietowe, przy czym druga jest zdecydowanie mniejsza. Największym przedstawicielem tej rodziny jest Alutera scripta, osiągająca do 100 cm długości. Jednorożkowate mają zróżnicowaną dietę, która w głównej mierze jest oparta na bentosowych bezkręgowcach ale również na zooplanktonie. Składają ikrę demersalną oraz budują gniazda których strzegą samce lub oboje rodzice.
Indeks nazw polskich - rodzina Jednorożkowate
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź