Kajman żakare (Caiman yacare)

Charles J Sharp [CC BY-SA 4.0]
Kajman żakare należy do rodziny aligatorowate (Alligatoridae). Reprezentowany jest przez dwa podgatunki. Pysk jest średniej długości. Wzgórki oczne wyraźnie wystają. Zęby w szczęce dolnej odstają na boki. Posiada płytki kostne pokrywające grzbiet. Barwa ciała jest różnorodna, od ciemnozielonej przez brązową do czarnej. Samice są mniejsze od samców.
  1. Występowanie
  2. Środowisko i tryb życia
  3. Rozmnażanie
  4. Pokarm
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Występowanie

Kajman żakare występuje w Ameryce Południowej w zachodniej Brazylii, południowo-wschodnich krańcach Peru, w Boliwii, Paragwaju, i północnej Argentynie. Jest kajmanem występującym najdalej na południe spośród wszystkich kajmanów.
Czy wiesz, że...Kajman żakare jest największy w rodzaju. W przeszłości kajman żakare traktowany był jako podgatunek kajmana okularowego (Caiman crocodilus).

Środowisko i tryb życia

Kajman żakare zamieszkuje nizinne lasy umiarkowane. Występuje w bardzo różnorodnych siedliskach wilgotnych: w wolno płynących rzekach, dolinach rzek, zbiornikach wodnych, mokradłach i innych obszarach podmokłych. Prowadzi nocny tryb życia. Ma status zagrożenia najmniejszej troski (kategoria LC na liście IUCN). Wpisany jest do konwencji CITES (załącznik II). Do głównych zagrożeń zaliczyć można kłusownictwo i utratę siedlisk.

Rozmnażanie

Kajman żakare jest organizmem jajorodnym. Do rozrodu przystępuje od grudnia do lutego. Samica buduje gniazdo na ziemi w kształcie kopca i składa do niego od 22 do 35 jaj. Maksymalnie może złożyć do 42 jaj. Płeć determinowana jest przez temperaturę otoczenia. Inkubacja jaj trwa ok. 73 dni. Wylęg odbywa się w marcu. Samica pełni opiekę nad potomstwem. Strzeże jaj, a później pomaga młodym wydostać się z gniazda i przenosi je do wody. Dojrzałość płciową osiąga między 4 a 7 rokiem życia. Żyje do 60 lat.

Pokarm

Kajman żakare żywi się bezkręgowcami (mięczakami i skorupiakami) oraz kręgowcami (rybami, płazami, gadami, ptakami oraz ssakami).

Bibliografia

  1. “https://www.iucncsg.org”; data dostępu: 2019-01-13
  2. “https://www.iucnredlist.org”; data dostępu: 2019-01-13
  3. “http://www.waza.org”; data dostępu: 2019-01-13
  4. “http://crocodilian.com”; data dostępu: 2019-01-13
Kajman żakare Charles J Sharp [CC BY-SA 4.0]

Galeria zdjęć

Kajman żakare
Kajman żakare

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Gady
Rząd:Krokodyle
Rodzaj:Caiman
Indeks nazw polskich - gromada Gady
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź