Kosarz pospolity (Phalangium opilio)

Muséum de Toulouse [CC BY-SA 4.0 ], from Wikimedia Commons
Kosarz pospolity pierwotnie zamieszkiwał Palearktykę, głównie Europę oraz północną i centralną Azję. Został zawleczony przez człowieka m.in. do Ameryki Północnej i Nowej Zelandii.
  1. Budowa
  2. Biologia
  3. Systematyka
  4. Galeria zdjęć

Budowa

Kosarz pospolity należy do rzędu kosarzy (Opiliones), choć może być mylony z pająkami (zaliczanymi do rzędu Araneae). Posiada jedną parę oczu. Ciało jest jajowate. Odwłok jest segmentowany, połączony z głowotułowiem szeroką nasadą. Na głowotułowiu występuje 6 par odnóży, w tym 4 pary odnóży krocznych. Pierwsza para odnóży przekształcona jest w małe, kleszczowate szczękoczułki (chelicery). Druga para to długie nogogłaszczki (pedipalpy). Odnóża kroczne są długie i cienkie, pokryte kolcami. Ubarwienie jest zmienne. Barwa odnóży od jasnobrązowej do ciemnobrązowej. Strona grzbietowa szarobrązowa bądź brązowa, u niektórych z rdzawym odcieniem. Środkiem, od oczu biegnie brunatna plama. Spodnia cześć biaława bądź jasnoszara. Dymorfizm płciowy jest wyraźny. U samców szczękoczułki wyposażone są w rogi. Ponadto samice są większe od samców.
Czy wiesz, że...Kosarz pospolity w sytuacji zagrożenia odrzuca odnóża. To zjawisko nosi nazwę autotomia.

Biologia

Kosarz pospolity potrafi przystosować się do bardzo różnorodnych warunków środowiska. Jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych kosarzy na świecie. Zamieszkuje leśną ściółkę, runo, podszyt, zarośla, skraje lasów, łąki, murawy kserotermiczne, pola uprawne, pastwiska oraz siedliska wilgotne z wyjątkiem silnie podmokłych. Czasem jest gatunkiem synantropijnym, przebywa na ścianach budynków i w piwnicach. Potrafi przetrwać na silnie zanieczyszczonych terenach przemysłowych. Spotykany jest od czerwca do listopada. Prowadzi nocny tryb życia. Kosarz pospolity jest wszystkożerny. W jego diecie znaleźć można owady i ich larwy, pajęczaki, pierścienice oraz mięczaki. Żywi się również padliną oraz pokarmem roślinnym. Kosarz pospolity jest organizmem rozdzielnopłciowym. Występuje jedno pokolenie w roku. Samica składa do 700 jaj. Jaja składane są na ziemie, między liście. Średnica jaj wynosi 0,4 mm. Zimuje w stadium jaja. Wylęg trwa 3-5 tygodni. Na jesień lub wiosną z jaj wylęgają się młode. Dojrzałość osiąga między drugim a trzecim miesiącem.
Kosarz pospolity - samica Muséum de Toulouse [CC BY-SA 4.0 ], from Wikimedia Commons

Galeria zdjęć

Kosarz pospolity - samica
Kosarz pospolity - samiec

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Gromada:Pajęczaki
Rząd:Kosarze
Rodzina:Phalangiidae
Rodzaj:Phalangium
Indeks nazw polskich - gromada Pajęczaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź