Kowal bezskrzydły (Pyrrhocoris apterus)

Nazywany/a też: kowal dwuplamek, tramwajarz

By André Karwath aka Aka [CC BY-SA 2.5 ], from Wikimedia Commons
Kowal bezskrzydły jest pospolity niemal w całej Europie i północnej Azji. Sporadycznie notowany w Ameryce Północnej.
  1. Budowa
  2. Biologia
  3. Systematyka
  4. Galeria zdjęć

Budowa

Kowal bezskrzydły należy do rzędu pluskwiaki (Hemiptera). Jest to rozpoznawalny owad. Jego ciało jest owalne, spłaszczone grzbietobrzusznie. Głowa czarna. Narząd gębowy typu kłująco-ssącego. Czułki są czarne, stosunkowo długie i dobrze rozwinięte. Występują oczy złożone. Przyoczek brak. Barwa grzbietowej części ciała czerwona w czarne plamy. Odwłok czarny, z czerwoną listwą brzeżną. Odnóża czarne. Stopy trzy członowe, wyposażone w przylgi. Larwy są podobne do postaci dorosłych, mają czerwony odwłok a zaczątki skrzydeł są czarne. Gatunkiem podobnym do kowala bezskrzydłego jest glinik lulkarz (Corizus hyoscyami).
Czy wiesz, że...U kowala bezskrzydłego występuje zjawisko polimorfizmu, uwidaczniające się w obecności u części osobników przednich i tylnych skrzydeł, bądź o tylnych skrzydłach uwstecznionych.

Biologia

Kowal bezskrzydły zamieszkuje powierzchnię pni drzew i krzewów żywicielskich oraz pobliską glebę i ściółkę. W Europie najczęściej znajdowany jest na lipach - drobnolistnej i szerokolistnej, robinii akacjowej oraz roślinach z rodziny ślazowatych (malwowatych). Występuje w dużych skupiskach. Jest wszystkożerny. Żywi się nasionami, owocami i innymi rozkładającymi się tkankami roślinnymi, które wysysa. Ponadto w jego diecie znaleźć można bezkręgowce (martwe owady oraz ich jaja, mięczaki, pierścienice). Do rozrodu przystępuje w kwietniu i maju. W ciągu roku występuje kilka pokoleń. Przechodzi przeobrażenie niezupełne. W takcie długiej (trwającej nawet do 7 dni) kopulacji samiec łączy się z samicą odwłokami. Samica składa jaja w szczelinach kory, do ziemi, pod mchem i liśćmi. Larwy wylęgają się w czerwcu, kolejne pokolenie pojawia się w sierpniu. Zimują postacie dorosłe. Na wiosnę, po przezimowaniu pojawiają się owady doskonałe. Kowal bezskrzydły żyje do dwóch lat. Jest gatunkiem wykorzystywanym do badań laboratoryjnych.
Kowal bezskrzydły By André Karwath aka Aka [CC BY-SA 2.5 ], from Wikimedia Commons

Galeria zdjęć

Kowal bezskrzydłyKowale bezskrzydłe
Para kowali

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Gromada:Owady
Rodzina:Kowalowate
Indeks nazw polskich - gromada Owady
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź