Kryl północny (Meganyctiphanes norvegica)

By Øystein Paulsen (MAR-ECO) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Kryl północny występuje w północnym Atlantyku, na południu do wysokości Karoliny Północnej i Morza Śródziemnego. Na północy zasięg występowania tego gatunku sięga Grenlandii, Islandii i północnych krańców Skandynawii. Nie jest spotykany w Bałtyku.
  1. Budowa
  2. Tryb życia
  3. Odżywianie
  4. Rozmnażanie i rozwój
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Budowa

Kryl północny ma ciało wydłużone, przezroczyste, z czerwonawym zabarwieniem. Zbudowane jest z głowotułowia, tułowia i odwłoka. Tułów pokryty jest chitynowym karapaksem. Posiada kilka par odnóży krocznych i tułowiowych. Zarówno odnóża tułowiowe jak i odwłokowe są dwugałęziowe. Na głowotułowi na stosunkowo krótkich słupkach znajdują się dosyć duże, okrągłe oczy złożone. Występują czułki, które są długie oraz wieloczłonowe. Uropody i telson, tworzące płetwę ogonową są długie. Wyposażony jest w narządy (fotofory) emitujące światło (żółtawe bądź żółtawozielone). Zewnętrzne gałęzie odnóży tułowiowych wykształcone są w zewnętrzne skrzela. Gałęzie wewnętrzne służą do pływania.
Czy wiesz, że...Kryl północny jest ważnym elementem w łańcuchu pokarmowym. Stanowi podstawowy pokarm wielu zwierząt (wśród nich wymienić można wieloryby, kalmary, foki, ryby oraz ptaki morskie). Kryl północny stosowany jest do wyrobu różnorodnych produktów (m.in. pasz, wyrobów farmaceutycznych czy kosmetyków). W niektórych rejonach świata (m.in. w Rosji oraz Japonii) jest spożywany przez ludzi.

Tryb życia

Kryl północny zamieszkuje słone wody chłodne i umiarkowanie ciepłe. Odbywa pionowe dobowe wędrówki: w ciągu dnia spływa na głębiny morskie (na głębokość 100 - 400 m, rekordowo do 1500 m), w nocy zaś przebywa pod powierzchnią wody na głębokości 0-100 m. Występuje w bardzo dużych populacjach. Używa bioluminescencji, która wykorzystywana jest przy kopulacji oraz ułatwia orientację w otoczeniu.

Odżywianie

Kryl północny żywi się w głównej mierze fitoplanktonem, rzadziej zooplanktonem. Pokarm odfiltrowuje z wody za pomocą odnóży tułowiowych.

Rozmnażanie i rozwój

Kryl północny jest organizmem rozdzielnopłciowym. Do rozrodu przystępuje na wiosnę. Samica składa zapłodnione jaja do wody. W ciągu roku może przystępować do rozrodu kilkukrotnie. Może złożyć od 350 do 550 jaj. Samice nie opiekują się jajami. Jaja mierzą ok. 0,5 mm. Larwa po wykluciu z jaj przechodzi kilka faz larwalnych. Dojrzałość płciową osiąga w pierwszym roku życia, przy długości ciała wynoszącej 22 mm. Żyje maksymalnie do 3 lat. Wzrost ciała następuje poprzez linienie. W zależności od temperatury wody okres między linieniem wynosi od 9 do 28 dni.
Kryl północny By Øystein Paulsen (MAR-ECO) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Galeria zdjęć

Kryl północny

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Skorupiaki
Gromada:Pancerzowce
Rząd:Szczętki
Rodzina:Euphausiidae
Indeks nazw polskich - gromada Pancerzowce
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź