Kulbinowate (Sciaenidae)

Do rodziny kulbinowatych (Sciaenidae) zalicza się aż 270 gatunków zamieszkujących wody morskie, brakiczne oraz słodkie. Ryby te spotykane są w Atlantyku, Pacyfiku i w Oceanie Indyjskim. Pierwsze skamieniałości pochodzą z trzeciorzędu z epoki miocenu. Często posiadają dwie płetwy grzbietowe, z których pierwsza jest bardzo długa. Należą do drapieżnych ryb zamieszkujących rejony dna morskiego, żywiących się bentosowymi bezkręgowcami oraz małymi rybami. Osobniki młodociane są popularne w akwariach morskich.  

Indeks nazw polskich - rodzina Kulbinowate
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź