Lithobates Lithobates

Rodzaj należący do rodziny żabowatych Ranidae, w rzędzie płazów bezogonowych Anura, w gromadzie płazów Amphibia (podtyp: kręgowce Vertebrata, typ strunowce Chordata, królestwo zwierzęta Animalia). Rodzaj grupuje przede wszystkim północnoamerykańskie gatunki żab. Niektóre gatunki (żaba byk Lithobates catesbeianus) są gatunkami inwazyjnymi w innych częściach świata, m.in. w Ameryce Południowej czy Europie.
Indeks nazw polskich - rodzaj Lithobates
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź