Lucjanowate (Lutjanidae)

Do rodziny lucjanowatych (Lutjanidae) zaliczamy 103 gatunki, żyjące w wodach morskich, brakicznych oraz słodkich. Pierwsze skamieniałości pochodzą z trzeciorzędu z epoki eocenu. Zasiedlają Ocean Atlantycki, Spokojny oraz Indyjski.
 
Płetwa grzbietowa jest pojedyncza i składa się z 10-12 promieni twardych oraz 10-17 promieni miękkich. Płetwa odbytowa zbudowana jest z 3 promieni twardych oraz od 7 do 11 promieni miękkich. Płetwy brzuszne rozpoczynają się tuż przy piersiowych. Otwór gębowy położony symetrycznie, może być dużych rozmiarów. Maksymalnie mogą osiągnąć jeden metr długości. Większość gatunków należących do tej rodziny jest drapieżnikami, które odżywiają się skorupiakami oraz rybami, pozostałe natomiast są planktonożerne. Niektóre gatunki wpływają do wód słodkich szukając pożywienia. Prowadzą demersalny tryb życia, mogą nawet przebywać na głębokości 450 metrów. Niektóre gatunki są poławiane, jednak ich ciało może zawierać toksyny ciugatera.
Indeks nazw polskich - rodzina Lucjanowate
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź