Luszczowate (Haemulidae)

Do rodziny luszczowatych (Haemulidae) należy 150 gatunków, żyjących zarówno w wodach morskich, brakicznych jak i słodkich. Występują na Oceanie Spokojnym, Atlantyckim oraz Indyjskim. Pierwsze skamieniałości pochodzą z trzeciorzędu, z epoki eocenu.
 
Największe ryby z tej rodziny osiągają do 60 cm długości. Płetwa grzbietowa składa się z 9 do 14 promieni twardych oraz  11 - 26 promieni miękkich. Posiadają nieduży pysk wyposażony w mięsiste wargi. Gatunki wchodzące w skład tej rodziny w ciągu dnia zamieszkują osłonięte rejony raf koralowych, natomiast najbardziej aktywne są w nocy. Są drapieżnikami żywiącymi się głównie bentosowymi bezkręgowcami. Składają pelagiczną ikrę. Osobniki młodociane przetrzymywane są w domowych akwariach, natomiast osobniki dorosłe muszą zasiedlać większe zbiorniki. Gatunki z rodziny luszczowatych są poławiane w celach komercyjnych.
Indeks nazw polskich - rodzina Luszczowate
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź