Mantowate (Mobulidae)

Rodzina mantowatych (Mobulidae) skupia kilkanaście gatunków ryb morskich, spotykanych w ciepłych wodach oceanicznych.  Ich ciało jest spłaszczone grzbietowo-brzusznie, o kształcie często zbliżonym do rombu. Na głowie charakterystyczne, długie twory nazywane czasami płetwami głowowymi, służące do naganiania pokarmu do paszczy. Żywią się planktonem oraz drobnymi rybami.  Niektóre posiadają bardzo szerokie płetwy piersiowe, co w połączeniu ze spłaszczonym ciąłem sprawia, ze szerokość niektórych osobników może sięgać aż 9 metrów. Ogon jest przeważnie krótki i biczowany, u niektórych zaopatrzony w kolec, nie posiadają płetwy ogonowej. Systematyka tej rodziny wciąż ulega zmianom i wymaga dalszych badań.
Indeks nazw polskich - rodzina Mantowate
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź