Mieniak strużnik (Apatura ilia)

Mieniak strużnik, fot. Adrian Eugen Ciobaniuc/Shutterstock
Mieniak strużnik to motyl z rodziny rusałkowatych, jeden z dwóch gatunków rodzaju Apatura występujących w naszym kraju. Spotykany na terenie całej Polski. Jest nieco większy od rusałki pawik. Pomylić go można z mieniakiem tęczowcem (Apatura iris). Cechą odróżnialną jest brak białego zęba na przepasce na tylnym skrzydle oraz plama na przednim skrzydle u mieniaka strużnika.
  1. Wygląd
  2. Występowanie
  3. Pokarm
  4. Rozród
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Wygląd

Wierzch skrzydeł u typowych form mieniaka strużnika jest czarnobrunatny (u samców) bądź szarobrunatny (u samicy). U tego gatunku występuje wyraźny polimorfizm u obu płci. Ubarwienie wierzchu skrzydeł od barwy żółtej do pomarańczowo-brązowej. Wzór na wierzchu skrzydeł biały bądź żółty (po za białymi plamkami na wierzchu skrzydeł). Na wierzchu przedniej pary skrzydeł występuje ciemna plamka w pomarańczowej otoczce. Spód skrzydeł szarożółty, z rdzawymi rozjaśnieniami i wzorem podobnym jak na wierzchu. Samce mienią się niebieskim, metalicznym połyskiem. Gąsienice są zielone, na głowie mają dwa wyrostki.
Czy wiesz, że...Mieniak strużnik występuje na tych samych stanowiskach oraz roślinach żywicielskich, co mieniak tęczowiec (Apatura iris).

Występowanie

Mieniak strużnik zamieszkuje niemal całą Eurazję. Jego zasięg na północ sięga koła podbiegunowego, a na południe skraju kontynentu. Najczęściej przebywa w pobliżu miejsc podmokłych i dolinach rzek - głównie w łęgach i grądach. Ponadto spotkać go można w nizinnych lasach, skrajach lasów, na obszarach ruderalnych, w ogrodach i parkach.

Pokarm

Rośliną żywicielską dla mieniaka strużnika jest wierzba pospolita (Salix alba) oraz topole: topola osika (Populus tremula), topola biała (Populus alba) oraz topola czarna (Populus nigra). Dorosłe pożywiają się na zepsutych owocach, wilgotnej ziemi oraz na ekskrementach zwierząt.

Rozród

U mieniaka strużnika w roku pojawia się jedno bądź dwa pokolenia. Gdy jedno pokolenie w roku - pojawiają się między majem a lipcem. Jeśli występują dwa pokolenia w roku, to pierwsze pojawia się w czerwcu a drugie od sierpnia do września. Samica składa jaja pojedynczo, na wierzchniej stronie liścia. Zimuje w stadium gąsienicy. Przepoczwarzenie odbywa się na liściach.
Mieniak strużnik, fot. Adrian Eugen Ciobaniuc/Shutterstock Mieniak strużnik, fot. Adrian Eugen Ciobaniuc/Shutterstock

Galeria zdjęć

Mieniak strużnik, fot. Adrian Eugen Ciobaniuc/ShutterstockMieniak strużnik, fot. ccvil/Shutterstock
Mieniak strużnik, fot. Sleepyhobbit/ShutterstockMieniak strużnik, fot. Vitalii Hulai/Shutterstock

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Gromada:Owady
Rząd:Motyle
Rodzina:Rusałkowate
Rodzaj:Apatura
Indeks nazw polskich - gromada Owady
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź