Monomorium

Rodzaj zaliczany do rodziny mrówkowate (Formicidae), nadrodziny osy (Vespoidea), rzędu błonkoskrzydłe (Hymenoptera).
Indeks nazw polskich - rodzaj Monomorium
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź