Nadrach czarny (Otiorhynchus niger)

Nazywany/a też: kluk czarny, opuchlak czarny

Francisco Welter-Schultes [CC0], via Wikimedia Commons
Nadrach czarny występuje w centralnej i południowej Europie. W Polsce spotykany głównie w górach, na nizinach bardzo rzadki.
  1. Budowa
  2. Biologia
  3. Systematyka
  4. Galeria zdjęć

Budowa

Nadrach czarny zwany także opuchlakiem czarnym jest chrząszczem zaliczanym do rodziny ryjkowcowate (Curculionidae). Jego ubarwienie ciała jest czarne oraz lśniące. Ciało pokryte jest drobnymi, białymi włoskami. Pokrywy są mocno schitynizowane oraz punktowane, w zarysie jajowate. Przedplecze jest czarne. Ryjek jest szeroki, i w końcowej części płatowato rozszerzony. Aparat gębowy jest typu gryzącego. Czułki są kolankowato zgięte, buławkowato zakończone. Odnóża są czerwono brązowe. Kolana i stopy są czarne. Skrzydła lotne nie występują. Larwy różnią się wyglądem od postaci dorosłych. Larwy są beznogie, białawe, z dobrze wyodrębnioną brązowożółtą głową. Gatunkiem podobnym do opuchlaka czarnego jest opuchlak rudonóg (Otiorhynchus ovatus).
Czy wiesz, że...Drzewa uszkodzone przez larwy nadracha czarnego mogą zamierać.

Biologia

Nadrach czarny zamieszkuje głównie górskie lasy mieszane i iglaste. Preferuje lasy z udziałem świerka lub sosny. Bywa obserwowany również w alejach drzew oraz w ogrodach i w parkach. W okresie larwalnym przebywa w glebie, dojrzałe osobniki spotykane są pod ściółką lub na niewielkich wysokościach na drzewach. Nadrach czarny nie posiada zdolności latania. Na wiosnę między majem z czerwcem dorosłe wychodzą z ziemi i wspinają się na młode drzewa (iglaste i liściaste), gdzie żerują. Nadrach (zarówno dorosłe jak i larwy) jest chrząszczem roślinożernym. Dorosłe zjadają korę, pączki i igły. Larwy żywią się korzeniami młodych drzew. Nadrach czarny przechodzi przeobrażenie zupełne. Cykl rozwojowy trwa u niego dwa lata. Samica składa jaja do gleby i na ściółkę. Może złożyć 300-400 jaj. Rozwój jaj trwa kilka tygodni. Larwa zimuje w ziemi, w miejscu przepoczwarczenia. Przepoczwarczenie następuje w lipcu kolejnego roku, w glebie. Między sierpniem a wrześniem larwy przeobrażają się w postać dorosłą. Osobniki dorosłe zimują w ściółce lub w wierzchnich warstwach ziemi. Żyją do dwóch lat.

Bibliografia

  1. Amann G.; “Owady. Kieszonkowy atlas”; Oficyna Wydawnicza Multico; 1994-00-00
  2. przeł. ze słowackiego. Garbarczyk M. (red.); “Świat zwierząt”; PWRiL; 1986-00-00
  3. Sandner H.; “Zwierzęta świata. Owady”; PWN; 1976-00-00
  4. “http://baza.biomap.pl”; data dostępu: 2019-03-16
Nadrach czarny Francisco Welter-Schultes [CC0], via Wikimedia Commons

Galeria zdjęć

Nadrach czarny
Nadrach czarny

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Gromada:Owady
Rodzina:Ryjkowcowate
Rodzaj:Opuchlak
Indeks nazw polskich - gromada Owady
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź