Nestor kea (Nestor notabilis)

Nazywany/a też: kea, papuga kea

By effraie (Flickr) [CC BY-SA 2.0 ], via Wikimedia Commons
Nestor kea należy do rodziny kakapowate. Tęczówka oczna jest ciemnobrązowa. Obrączka oczna szara. Dziób jest ciemny i zakrzywiony. Szczęka górna wąska i długa. Szyja jest krótka. Ciało krępe. Ubarwienie ciała oliwkowobrązowe. Skrzydła oraz ogon opalizują. Wewnętrzne pokrywy są pomarańczowoczerwone. Pokrywy nadogonowe czerwone. Pióra posiadają ciemne krawędzie. Nogi są szarobrązowe. Dymorfizm płciowy nie jest wyraźnie zaznaczony. Samce są nieznacznie większe od samic, a także posiadają nieco dłuższy dziób. Osobniki młodociane mają żółtą obrączkę oczną oraz żółtą podstawę dzioba.
  1. Występowanie
  2. Biotop
  3. Lęgi
  4. Pokarm
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Występowanie

Nestor kea zamieszkuje góry (Alpy Południowe) Wyspy Południowej na Nowej Zelandii; od Fiordland po Kahurangę. Na większości obszaru jej obszar występowania jest bardzo rozproszony. Liczebność populacji tego gatunku szybko spada. Obecnie liczba osobników szacowana jest na około 6000 osobników.
Czy wiesz, że...Nestor kea jest jedyną papugą występującą w piętrze alpejskim.

Biotop

Nestor kea występuje w różnorodnych siedliskach górskich i wysokogórskich. Spotykana jest zarówno w lasach w dolinach rzek, jak i lasach wysokogórskich oraz rzadziej zarośla powyżej górnej granicy lasu. Jej siedliska znajdują się na wysokościach od 600 do 2000 m n.p.m. Jest towarzyska, przebywa w stadach (do 50 osobników). Zagraża jej utrata siedlisk, a także wprowadzone drapieżniki (koty, szczury, gronostaje). Do roku 2016 kea była ptakiem narażonym na wyginięcie (kategoria VU na liście IUCN). Obecnie jest gatunkiem zagrożonym (kategoria EN na liście IUCN). Wpisana jest do konwencji CITES (załącznik II).

Lęgi

Nestor kea jest gatunkiem poligamicznym. Do rozrodu przystępuje między czerwcem a styczniem. Gnieździ się wśród skał, między korzeniami oraz na pniach. Gniazdo buduje z materiałów roślinnych (mchów, gałęzi, porostów). Samica składa od 2 do 4 jaj. Czas wysiadywania wynosi 21-29 dni. Opiekę nad potomstwem pełnią oboje rodzice. Po upływie 9-13 tygodni młode opuszczają gniazdo. Dojrzałość płciową osiąga między trzecim (samice) a czwartym (samce) rokiem życia. Żyje do 14-20 lat.

Pokarm

Nestor kea jest wszystkożerna. Żywi się pokarmem roślinnym (owocami, nasionami, korzeniami, pąkami, kwiatami, liśćmi), bezkręgowcami (owadami oraz ich larwami, mięczakami), zwierzętami kręgowymi (ssakami, ptakami i ich jajami), padliną oraz odpadkami spożywczymi. Pokarm zdobywa na ziemi oraz na drzewach.
Kea By effraie (Flickr) [CC BY-SA 2.0 ], via Wikimedia Commons

Galeria zdjęć

KeaKea
Kea

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Ptaki
Rząd:Papugowe
Rodzina:Kakapowate
Rodzaj:Nestor
Gatunek:Nestor kea
Indeks nazw polskich - gromada Ptaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź