Odontodactylidae

Rodzina zaliczana jest do nadrodziny Gonodactyloidea, podrzędu Unipeltata, rzędu ustonogi (Stomatopoda), gromady pancerzowce (Malacostraca) oraz do podtypu skorupiaki (Crustacea).
Indeks nazw polskich - rodzina Odontodactylidae
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź