Odontodactylus

Rodzaj zaliczany jest do rodziny Odontodactylidae, nadrodziny Gonodactyloidea, podrzędu Unipeltata, rzędu ustonogi (Stomatopoda), gromady pancerzowce (Malacostraca) oraz do podtypu skorupiaki (Crustacea).
Indeks nazw polskich - rodzaj Odontodactylus
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź