Oleica fioletowa (Meloe violaceus)

Nazywany/a też: oleica fiołkowa

By Eyespy39 --> Ralf Vogt [Public domain], via Wikimedia Commons
Oleica fioletowa jest szeroko rozpowszechnionym owadem zamieszkującym rozległy obszar od północnej Afryki i południowej Europy po północne koło podbiegunowe. W Azji jej zasięg sięga obszarów o klimacie umiarkowanym. W Polsce jest rzadka.
  1. Budowa
  2. Biologia
  3. Systematyka
  4. Galeria zdjęć

Budowa

Oleica fioletowa ma głowę i przedplecze słabo punktowane. Aparat gębowy jest typu gryzącego. Oczy są wypukłe, osadzone po bokach głowy. Barwa ciała czarna z fioletowo granatowym odcieniem. Ciało jest dosyć miękkie. Pokrywy są skrócone, o owalnym zarysie. Skrzydła zredukowane. Odwłok jest odsłonięty. Nogi są stosunkowo długie. Dymorfizm płciowy jest wyraźnie zaznaczony. Samce od samic rozróżnia między innymi budową czułek, które u samców są zagięte a u samic w miarę proste. Samice posiadają duży odwłok. U samców odwłok jest słabiej rozwinięty. Ponadto samice są większe od samców. Larwy różnią się wyglądem od osobników dorosłych. Co więcej poszczególne stadia larw różnią się między sobą budową. Gatunkiem podobnym jest oleica krówka (Meloe proscarabaeus).
Czy wiesz, że...Oleica fioletowa przy podrażnieniu na stawach odnóży wydziela hemolimfę zawierającą trującą kantarydynę, która ma za zadanie odstraszać potencjalnych drapieżników.

Biologia

Oleica fioletowa spotykana jest w bardzo różnorodnych siedliskach. Występuje w lasach, na skrajach lasów i na terenach otwartych. Preferuje biotopy trawiaste. Prowadzi dzienny tryb życia. Dorosłe spotykane są od marca do czerwca. Występuje przeobrażenie zupełne z hipermetamorfozą. Samica składa jaja pod powierzchnie ziemi. W ciągu życia może złożyć do 10 tysięcy jaj. Po około miesiącu z jaj wylęgają się larwy. Po wykluciu larwy wspinają się na kwitnące rośliny. Na kwiatach czekają na odpowiedniego żywiciela (pszczołę) do których się przyczepiają, w ten sposób przenoszone są do ich gniazd, gdzie następuje dalszy rozwój. W gnieździe żeruje na jajach gospodarza, a następnie pożywia się pyłkiem, nektarem i miodem. W tym czasie kilkukrotnie linieje po czym opuszcza gniazdo. Larwa po opuszczeniu gniazda linieje i przekształca się w pseudopoczwarkę, która zimuje. Z niej na wiosnę wylęga się kolejne stadium larwy która przekształca się w poczwarkę, a z tej w postać dorosłą. Osobniki dorosłe żywią się liśćmi roślin zielnych.
Oleica fioletowa By Eyespy39 --> Ralf Vogt [Public domain], via Wikimedia Commons

Galeria zdjęć

Oleica fioletowaOleica fioletowa - samicaOleica fioletowa
Oleica fioletowaOleica fioletowa

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Gromada:Owady
Rodzina:Oleicowate
Rodzaj:Oleica
Indeks nazw polskich - gromada Owady
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Pasaż zakupowy