Ophisaurus

Rodzaj należący do rodziny padalcowate (Anguidae), rzędu łuskonośne (Squamata) oraz do gromady gady (Reptilia).
Indeks nazw polskich - rodzaj Ophisaurus
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź