Ostrobokowate (Carangidae)

Do rodziny ostrobokowatych (Carangidae) zalicza się 140 gatunków żyjących w wodach morskich oraz rzadziej w brakicznych Oceanu Spokojnego, Atlantyckiego oraz Indyjskiego. Pierwsze okazy kopalne znane są z trzeciorzędu, z epoki eocenu.

Ciało jest zwarte natomiast kształt ryb może być bardzo różnorodny: od wrzecionowatego do prawie okrągłego. Większość gatunków ma ciało pokryte łuskami cykloidalnymi. Wzdłuż linii bocznej występuje charakterystyczny dla tego gatunku rząd ostrych łusek, od którego nazwano rodzinę. Osobniki dorosłe są najczęściej srebrzyste i posiadają dwie płetwy grzbietowe. Druga płetwa grzbietowa oraz odbytowa u większości gatunków jest szpiczasta, natomiast płetwa ogonowa głęboko wycięta, przypomina literę V. Gatunki należące do tej rodziny są bardzo szybko pływającymi drapieżnikami, które mogą formować duże ławice zarówno w rejonach raf koralowych jak i otwartego morza. Ich dieta składa się głównie z bezkręgowców oraz innych ryb. Należą do jednej z najbardziej znaczących rodzin z tropikalnych ryb użytkowych, natomiast nie odnotowano przypadków hodowania ich w akwariach morskich.
Indeks nazw polskich - rodzina Ostrobokowate
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź