Ostronos Isurus

Liczący tylko dwa gatunki rodzaj z rodziny lamnowatych (Lamnidae), w rzędzie lamnokształtnych (Lamniformes), gromadzie chrzęstnoszkieletowych (Chondrichthyes), podtypie kręgowców (Vertebrata), typie strunowców (Chordata), królestwie zwierząt (Animalia)
Indeks nazw polskich - rodzaj Ostronos
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź