Palmojad (Gypohierax angolensis)

Nazywany/a też: rakama

Palmojad, fot. shutterstock
Palmojad należy do rodziny jastrzębiowate (Accipitridae). W ubarwieniu ciała dominuje biel. Grzbiet oraz część skrzydeł są czarne. Skóra (barwy od pomarańczowa do czerwonej) na głowie, w okolicach oczu jest naga. Dziób jest długi, masywny, jasnoszary. Tęczówki są żółte. Sylwetka jest krępa. Ogon krótki, czarny, z białym paskiem końcowym. Nogi są różowawe. Skrzydła są szerokie. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. Osobniki młodociane są brązowe.
  1. Występowanie
  2. Biotop
  3. Lęgi
  4. Pokarm
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Występowanie

Palmojad występuje w Subsaharyjskiej Afryce. Na południe zasięg występowania palmojada sięga Angoli i Zambii oraz wąskim pasem wzdłuż wschodniego wybrzeża aż po RPA. W środkowej Afryce najdalej na wschód zamieszkuje Tanzanię i Kenię - nie występuje na Półwyspie Somalijskim.
Czy wiesz, że...Palmojad jest jedynym przedstawiciel rodzaju Gypohierax.

Biotop

Palmojad zamieszkuje gęste lasy tropikalne i luźniejsze zadrzewienia. Preferuje tereny nadwodne - doliny rzek, ujścia rzek, bagna, brzegi jezior i morskie wybrzeża. Unika otwartych przestrzeni i pustyń. Spotykany jest często na plantacjach palmy oleistej i w pobliżu ludzkich osad. Na liście IUCN ma status zagrożenia najmniejszej troski (kategoria LC). Wpisany jest do konwencji CITES (załącznik II).

Lęgi

Palmojad gnieździ się na drzewie. Gniazdo ma średnicę od 60 do 90 cm. Do rozrodu przystępuje w zależności od rozmieszczenia, od października do maja (w Afryce Zachodniej i Środkowej), od maja do grudnia (w Angoli), od czerwca do stycznia (w Afryce Wschodniej) i od sierpnia do stycznia (w Afryce Południowej). Samica składa jedno jajo. Inkubacja trwa od czterech do siedmiu tygodni. Wysiadywaniem zajmują się oboje rodzice. Młode uzyskuje zdolność lotu po 3 miesiącach. Dojrzałość płciową osiąga między trzecim a czwartym rokiem życia.

Pokarm

Palmojad jest roślinożerny. Główny składnik jego diety stanowią owocnie palm olejowych i rafii. Żywi się również kręgowcami (ssakami, ptakami, płazami, rybami), padliną oraz bezkręgowcami (skorupiakami, mięczakami, owadami).

Bibliografia

  1. “http://www.oiseaux-birds.com”; data dostępu: 2020-02-17
  2. “http://www.globalraptors.org”; data dostępu: 2020-02-17
  3. “https://www.iucnredlist.org”; data dostępu: 2020-02-17
  4. “https://cites.org”; data dostępu: 2020-02-17
Palmojad, fot. shutterstock Palmojad, fot. shutterstock

Galeria zdjęć

Palmojad, fot. shutterstockPalmojad, fot. shutterstock
Palmojad, fot. shutterstock

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Ptaki
Rodzaj:Gypohierax
Gatunek:Palmojad
Indeks nazw polskich - gromada Ptaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź