Papugoryby (Scaridae)

Do rodziny papugoryb (Scaridae) zaliczamy 83 gatunki żyjące w wyłącznie w strefie tropikalnej w wodach morskich. Pierwsze skamieniałości pochodzą z trzeciorzędu z ery eocenu.

Rodzina ta jest rozprzestrzeniona w Oceanie Atlantyckim, Spokojnym oraz Indyjskim. Są najczęściej roślinożercami żywiącymi się glonami morskimi, które znajdują się na martwych koralach. Łuski są duże oraz cykloidalne, natomiast linia boczna składa się w większości przypadków z 22-24 kolców. Za pomocą swojego twardego, silnego pyska oczyszczają koralowce z glonów morskich produkując tym samym wielkie ilości białego osadu koralowego. Niektóre gatunki budują sobie kokon, w którym bezpiecznie śpią w nocy.

Składają ikrę pelagiczną. Ze względu na potrzebę ciągłego gryzienia korali są rybami ciężkimi do utrzymania w akwariach morskich. Brak możliwości ścierania zębów, powoduje ich przerost co może utrudniać lub wręcz uniemożliwiać im żerowanie.
Indeks nazw polskich - rodzina Papugoryby
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź