Penaeidae

Rodzina zaliczana jest do rzędu dziesięcionogi (Decapoda), nadrzędu raki właściwe (Eucarida), podgromady pancerzowce właściwe (Eumalacostraca), gromady pancerzowce (Malacostraca) oraz do podtypu skorupiaki (Crustacea).
Indeks nazw polskich - rodzina Penaeidae
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź