Perdix (Perdix perdix)

Rodzaj Perdix obejmuje kilka gatunków kuropatw. Zamieszkują one Europę oraz Azję, choć niektóre z nich zostały także introdukowane w Ameryce Północnej i Nowej Zelandii. Te ptaki grzebiące charakteryzują się małymi rozmiarami i masą ciała. Wszystkie gatunki reprezentujące ten rodzaj bytują na otwartych przestrzeniach, zaś prawie nigdy w lasach.
Indeks nazw polskich - rodzaj Perdix
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź