Pętówka babienica (Alytes obstetricans )

By Spanish_Alytes_obstetricans.jpg: Felix Reimannderivative work: pro2 (Spanish_Alytes_obstetricans.jpg) [CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons
Pętówka babienica jest płazem bezogonowym należącym do rodziny ropuszkowate. Jej głowa jest duża. Pysk spiczasty. Oczy są wypukłe. Źrenice pionowe. Posiada krępe ciało, spłaszczone grzbietobrzusznie, pokryte brodawkami. Barwa ciała szarawa bądź szarawo brązowa, plamkowana. Spód ciała jasny. Kończyny są krótkie. Ogon nie występuje. Dymorfizm płciowy nie jest wyraźny.
  1. Występowanie
  2. Środowisko i tryb życia
  3. Rozmnażanie
  4. Pokarm
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Występowanie

Pętówka babienica występuje w zachodniej Europie. Zasię występowania pętówki babienicy obejmuje północną Portugalię, północną Hiszpanię, Francję, północno-zachodnią Szwajcarię, Belgię oraz zachodnie i centralne Niemcy. Miejscami jej populacje są bardzo nieliczne i izolowane, w okolicach Lisbony prawdopodobnie wyginęła. Została sztucznie wprowadzona na Wyspy Brytyjskie minimum w jednej lokalizacji (na południe od Bedford).
Czy wiesz, że...Petówka babienica jest w naszym kraju gatunkiem wymarłym. Wydaje dźwięk przypominający dzwonienie.

Środowisko i tryb życia

Pętówka babienica zamieszkuje różnorodne siedliska: zarówno lasy umiarkowane, jak i obszary suche i słabo porośnięte roślinnością. Znosi silne przekształcenie środowiska przez człowieka - jej populacja utrzymuje się np. w Barcelonie. Pętówka prowadzi nocny tryb życia. Jest zwierzęciem lądowym. Żyje samotnie bądź w małych grupach. Hibernuje w ziemi. Pętówka babienica ma status zagrożenia najmniejszej troski (kategoria LC na liście IUCN). Wpisana jest do Konwencji Berneńskiej (załącznik II) oraz do Dyrektywy Siedliskowej (załącznik IV).

Rozmnażanie

Pętówka babienica przystępuje do rozrodu od lutego do sierpnia. Rozród odbywa się na lądzie. Skrzek jest w postaci sznura. Średnica jaj wynosi 2,2-4,9 mm. Samica składa skrzek, który zostaje zapłodniony przez samca. Następnie samiec owija (pęta) sznur skrzeku o tylne odnóża. Przez 3 do 6 tygodni samiec nosi skrzek (do 170 jaj) i opiekuje się nim. W końcowej fazie rozwoju larw samiec wyszukuje zbiornika z wodą, do wylęgu kijanek. Długość ciała świeżo po przeobrażeniu wynosi około 1,1 cm. Niekiedy larwy hibernują w zbiornikach wodnych i przechodzą metamorfozę w kolejnym roku. Pętówka osiąga dojrzałość między 2 a 3 rokiem życia. Żyje do 5-8 lat.

Pokarm

Pętówka babienica żywi się zwierzętami bezkręgowymi (owadami i ich larwami, pajęczakami, pierścienicami, mięczakami).
Pętówka babienica By Spanish_Alytes_obstetricans.jpg: Felix Reimannderivative work: pro2 (Spanish_Alytes_obstetricans.jpg) [CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons

Galeria zdjęć

Pętówka babienicaPętówka babienica - samiec
Pętówka babienica - samiec

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Płazy
Rodzina:Ropuszkowate
Rodzaj:Alytes
Indeks nazw polskich - gromada Płazy
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź