Pipistrellus (Pipistrellus pygmaeus)

Nietoperze z rodzaju Pipistrellus należą do rodziny mroczkowatych. W obrębie rodzaju mieści się kilkadziesiąt gatunków tych zwierząt, spośród których w Polsce występują cztery: karlik drobny, malutki, większy oraz średni. Są to nietoperze o stosunkowo małych rozmiarach ciała i często zajmujące terytoria w pobliżu osad ludzkich. Między gatunkami mogą występować różnice w częstotliwości wysyłanych i odbieranych fal na drodze echolokacji.
Indeks nazw polskich - rodzaj Pipistrellus
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź