Pokolcowate (Acanthuridae)

Do rodziny pokolcowatych (Acanthuridae) należą 72 gatunki, które zamieszkują tylko wody morskie. Z powodu ich jaskrawego, kontrastowego ubarwienia są bardzo atrakcyjne i często możemy je spotkać w akwariach morskich na całym świecie. Pierwsze skamieniałości ryb należących do tej rodziny pochodzą z epoki eocenu należącej do trzeciorzędu.

Ryby te są typowymi mieszkańcami wód tropikalnych, szczególnie tam gdzie występują rafy koralowe. Tylko pięć gatunków rodziny Acanthuridae obserwuje się na Oceanie Atlantyckim, natomiast reszta zamieszkuje Ocean Spokojny i Indyjski. Należą do długowiecznych ryb, czasami dożywają nawet 30 lat. Gatunki należące do tej rodziny mają mocno zbite ciało z długą płetwą grzbietową. Osiągają rozmiary od 20 do 200 cm. Na płetwie ogonowej znajdują się wyrostki służące rybie do obrony, które przypominają ostry skalpel.W związku z tym niekiedy bywają nazywane rybami-chirurgami. Dzięki temu ryba ta została nazwana rybą – chirurgiem. Zdarza się również, że ranią inne ryby poprzez gwałtowne machnięcie ogonem. Ciało pokrywa drobna łuska. Oko jest bardzo wysoko umiejscowionym na odcinku głowowym, gdzie również znajdują się małe wargi z drobnymi zębami. W ten sposób wykształcony otwór gębowy służy im do skrobania raf koralowych z małych organizmów. Żywią się głównie glonami bentosowymi oraz zooplanktonem, czasami także detrytusem. Larwy unoszone są wraz z prądami morskimi, a następnie opadają na dno i  przekształcają się w formy młodociane.

Gatunki należące do rodziny pokolcowatych pełnią ważną rolę w ekosystemie raf koralowych. Poprzez wyżeranie glonów, które porastają korale zapobiegają utworzenia się grubych mat roślinnych, które przeszkadzały by koralowcom.
Indeks nazw polskich - rodzina Pokolcowate
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź