Polygonia

Rodzaj należący do plemienia Nymphalini, podrodziny Nymphalinae, rodziny rusałkowate (Nymphalidae). W Polsce, spośród kilkunastu gatunków reprezentujących ten rodzaj, można spotkać tylko jeden gatunek: rusałkę ceik (Polygonia c-album). Rodzaj ten przez niektórych traktowany jest jako podrodzaj Nymphalis.
Indeks nazw polskich - rodzaj Polygonia
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź