Raszplowate Squatinidae

Rodzina należąca do rzędu raszplokształtne (Squatiniformes), podgromady spodouste (Elasmobranchii), gromady ryby chrzęstnoszkieletowe (Chondrichthyes).
Indeks nazw polskich - rodzina Raszplowate
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź