Rozdymkokształtne (Tetraodontiformes)

Rozdymkokształtne (Tetraodontiformes) to rząd ryb promieniopłetwych. Do tej pory poznano blisko 360 gatunków ryb zaliczanych do rzędu rozdymkokształtnych. W większości są to ryby zamieszkujący wody w pobliżu raf koralowych. Znane są gatunki zamieszkujące wody słodkie oraz ujścia rzek.

Rozdymkoształtne nie mają ciała typowego dla większości ryb. W zależności od gatunki przybiera ono różne kształty. Oprócz tego często jest pokryte różnego rodzaju wyrostkami lub kolcami. Z tego powodu ryby rozdymkoształtne są raczej powolne i słabymi pływakami. Niektóre gatunki mają zdolność do zwiększenia ciała poprzez napompowanie go wodą lub powietrzem (najeżkowate).

Wśród rozdymkokształtnych spotykane są ryby trujące. Odżywiają się głównie bezkręgowcami np. skorupiakami.
Indeks nazw polskich - rząd Rozdymkokształtne
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź