Ryby (Pisces)

Ryby (Pisces) to zmiennocieplne kręgowce (temperatura ciała zależna od temperatury otoczenia), które zamieszkują środowisko wodne. W ich budowie znajdziemy wiele przystosowań związanych z zamieszkiwanych środowiskiem np. oddychanie skrzelami czy płetw - narząd ruchu jakim są płetwy (niektóre z nich to przekształcone kończyny). Ryby to najstarsze kręgowce świata, pierwsi przedstawiciele tej gromady zasiedlili ziemię już 480 milionów lat temu. To bardzo różnorodna gromada, poszczególne gatunki ryb znacznie różnią się pod względem budowy (zewnętrznej i wewnętrznej), zachowania, trybu życia, ubarwienia czy tez przystosowań do konkretnego środowiska (np. ryby słodkowodne, ryby morskie, żyjące w dwóch środowiskach - ryby wędrowne). Działem zoologii zajmującym się badaniem ryb jest ichtiologia.

Ryby to najliczniejsza gromada kręgowców, do tej pory odkryto ponad 28 000 gatunków. Największym gatunkiem ryby jest rekin wielorybi osiągający ponad 12 metrów długości i prawie 14 ton wagi (niepotwierdzone pogłoski mówią o 20 metrach długości i 70 tonach wagi). Najmniejsza ryba to przedstawiciel rodzaju Paedocypris zamieszkujący Sumatrę: ma niecałe 8 mm długości.

Pasaż zakupowy

Indeks nazw polskich dla gromady - Kręgowce
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Pasaż zakupowy