Salamandra okularowa (Salamandrina terdigitata)

Nazywany/a też: tarantolina

Wikimedia.org
Salamandra okularowa należy do rodziny salamandrowate (Salamandridae). Na głowie znajduje się żółtawy lub białawy rysunek w kształcie litery „V” (przypominający okulary). Tułów jest cylindryczny. Na ciele dobrze zaznaczone żebra. Strona grzbietowa jest ciemnobrązowo bądź szaro-czarno ubarwiona. Strona brzuszna jest biaława lub szara, w ciemne plamy. Spód w dystalnej części może być czerwonawy. Ogon jest długi (dłuższy od reszty ciała), z wierzchu ciemno zabarwiony, na spodniej stronie czerwonawy. Kończyny są częściowo czerwonawe. Zarówno kończyny przednie jak i tylne zakończone są czterema palcami. Samice są dłuższe od samców. Gatunkiem bardzo podobnym i trudnym do rozróżnienia jest Salamandrina perspicillata. Poprawne oznaczenie tych gatunków jest możliwe jedynie za pomocą badań genetycznych.
  1. Występowanie
  2. Środowisko i tryb życia
  3. Rozmnażanie
  4. Pokarm
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Występowanie

Salamandra okularowa jest endemitem południowych Włoch. Występuje w regionach Kampania, Basilicata i Kalabria. Na północy jej zasięg występowania graniczy z Salamandrina perspicillata, gatunkiem o podobnych wymaganiach siedliskowych.
Czy wiesz, że...Salamandra okularowa zagrożona unosi ogon i nogi, odsłaniając jaskrawy spód ciała. Ma to odstraszyć potencjalnych drapieżników.

Środowisko i tryb życia

Salamandra okularowa zamieszkuje górskie obszary porośnięte lasem o gęstym podszycie i krzewami. Występuje na obszarach wilgotnych. Rozmnaża się w szybko płynących i dobrze natlenionych górskich strumieniach. Zwykle spotykana na wysokości 200 - 900 m n.p.m, maksymalnie do 1500 m n.p.m. Salamandra okularowa prowadzi nocny tryb życia. Zapada w sen zimowy i letni. Na liście IUCN ma status zagrożenia najmniejszej troski (kategoria LC).

Rozmnażanie

Biologia salamandry okularowej jest słabo poznana. Rozród ma miejsce od lutego do maja. Gody odbywają się na lądzie. Zapłodnienie jest wewnętrzne. Jaja składane są w wodzie. Samica przykleja je do roślinność (m. in. na zanurzone gałęzie) lub na kamienie. Maksymalnie może złożyć do 60 jaj. Rozwój trwa ok. 20-22 dni. Rozwój oraz przeobrażenie odbywają się w wodzie.

Pokarm

Salamandra okularowa żywi się bezkręgowcami (owadami oraz pajęczakami).

Bibliografia

  1. “https://amphibiaweb.org”; data dostępu: 2019-03-10
  2. “https://anfibios.paradais-sphynx.com”; data dostępu: 2019-03-10
  3. Sindaco R., Romano A., Mattoccia M., Sbordoni V., Andreone F., Corti C.,; “ Salamandrina terdigitata”; The IUCN Red List of Threatened Species; 2009-00-00
Salamandra okularowa Wikimedia.org

Galeria zdjęć

Salamandra okularowa

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Płazy
Indeks nazw polskich - gromada Płazy
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź